O firmie
W Skrócie


Biuro projektowe:
ul .Niepodległości 34
38-400 Krosno
tel./fax: (+48 13) 432 49 04
Ciekawostki PDF Drukuj E-mailSzkło - to materiał otrzymywany w wyniku stopienia tlenku krzemu (krzemionka, SiO2) z różnymi dodatkami dobranymi w odpowiednich proporcjach, a następnie szybkiego ochłodzenia tak, aby nie doszło do pełnej krystalizacji krzemionki, lecz aby w strukturze pozostało jak najwięcej fazy amorficznej, będącej formalnie rzecz biorąc przechłodzoną cieczą.

Surowcem do produkcji tradycyjnego szkła jest piasek kwarcowy (SiO2) oraz dodatki, najczęściej: węglan sodowy (Na2CO3) i węglan wapniowy (CaCO3), topniki: tlenki boru i ołowiu (B2O3, PbO) oraz barwniki, którymi są zazwyczaj tlenki metali przejściowych (kadm, mangan i inne). Surowce są mieszane, topione w piecu w temperaturze 1400-1500 °C, po czym formowane w wyroby przed pełnym skrzepnięciem. Produkcja szkła znana była już ponad pięć tysięcy lat temu. W I w. p.n.e. znano metodę wytwarzania przedmiotów przez wydmuchiwanie, w XIX w. wynaleziono metodę odlewania.

Właściwości szkła:


materiał izotropowy
słaby przewodnik dla elektryczności
materiał o dużej odporności chemicznej (nie jest odporny na działanie kwasu fluorowodorowego)
właściwości mechaniczne szkła budowlanego:
twardość w skali Mohsa 5-7
gęstość szkła budowlanego 2400-2600 kg/m3
wytrzymałość na zginanie 30-50 MPa
wytrzymałość na ściskanie 800-1000 MPa
Właściwości szkła są uzależnione od sposobu wytopu, oraz w ograniczonym zakresie od składu chemicznego.


© Copyright 2006 Polpiec