O firmie arrow Lista Referencyjna arrow Referencje 1991-1993
W Skrócie


Biuro projektowe:
ul .Niepodleg³o¶ci 34
38-400 Krosno
tel./fax: (+48 13) 432 49 04
Referencje 1991-1993 PDF Drukuj E-mail


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GRUPÊ IN¯YNIERSK¡ F-MY „POLPIEC” S.C. PRZY WSPÓ£PRACY Z INNYMI FIRMAMI PROJEKTOWYMI:

1991

1.HUTA SZK£A WO£OMIN
Dokumentacja techniczna pieca W-7 do produkcji opakowañ szklanych.
2.ZAK£AD DO¦WIADCZALNY ISiC KRAKÓW
Dokumentacja techniczna pieca W-3 do produkcji fryt ceramicznych.
3.HUTA SZK£A OPAKOWANIOWEGO"WARTA" SIERAKÓW
Dokumentacja techniczna pieca W-1 do produkcji opakowañ szklanych.
4.HUTA SZK£A GOSPODARCZEGO "IRENA" INOWROC£AW
Dokumentacja techniczna pieca do produkcji automatycznej szk³a

1992

1.HUTA SZK£A OPAKOWANIOWEGO "WARTA" SIERAKÓW
-Dokumentacja techniczna pieca W-2 do produkcji opakowañ szklanych
-Dokumentacja techniczna zasilacza do automatu IS-6.
2.HUTA SZK£A "TARNOWIEC"
-Budowa pieców wyrobowych regeneracyjnych
3."MATIZOL" GORLICE
Dokumentacja techniczna pieca do produkcji we³ny mineralnej.

1993

1.HUTA SZK£A OPAKOWANIOWEGO "WARTA" SIERAKÓW
Nadzór nad remontem pieca W-2 do produkcji opakowañ szklanych.
2.HUTA SZK£A OZDOBNEGO "MAKORA" KROSNO - Zak³ad Nr 2
Dokumentacja techniczna i budowa huty szk³a ozdobnego:
-piec wyrobowy rekuperacyjny dwubasenowy
-piec zmianowy rekuperacyjny
-odprê¿arka tunelowa
-piec wyrobowy dwubasenowy
-system odci±gu spalin
-system wykorzystania ciep³a odpadowego.
3.HUTA SZK£A OZDOBNEGO „MAKORA” KROSNO -Zak³ad Nr 1
Projekt i budowa pieca wyrobowego regeneracyjnego oraz odprê¿arki komorowej.
4.HUTA SZK£A ARTYSTYCZNEGO "BARBARA" POLANICA
Dokumentacja techniczna pieców:
-piec dwudonicowy rekuperacyjny
-piec jednodonicowy
-tamprownio-odprê¿arka
-piec wyrobowy rekuperacyjny
-piecyk podgrzewczy
-system odci±gu spalin
-system odzysku ciep³a odpadowego.

© Copyright 2006 Polpiec