O firmie arrow Oferta
W Skrócie


POLPIEC
ul.Bohaterów Westerplatte 23/5
38-400 Krosno
tel.fax: (+48 13) 436 10 99
e-mail:
info@polpiec.pl
Oferta PDF Drukuj E-mail


I.Projektowanie i budowa
1.Wanien szklarskich zmianowych rekuperacyjnych i regeneracyjnych g³ównie dla szkie³ gospodarczych,
2. Pieców wyrobowych o pojemno¶ci szk³a od 0,1Mg do 2,5Mg dla ró¿nych rodzajów szkie³
3. Pieców donicowych w szerokim zakresie ¶rednic donic odO500 do O1100mm
4. Tamprowni donic
5. Odprê¿arek komorowych
6. Piecyków podgrzewczych /drumli/
7. Kot³ów odzysknicowych niskoci¶nieniowych
8. Palników dla ma³ych piecyków bez odzysku ciep³a
II.Rozgrzew /tamprowanie/ i uruchamianie pieców

III.Naprawy na zimno i gor±co
1.Zabezpieczenie przep³ywu
2.Obk³adanie basenów p³ytkami
3.Naprawa obmurzy
4. Wymiana wy³o¿enia rekuperatorów i regeneratorów

IV.Spust szk³a z frytowaniem 

                   
                                 
          
        
        
        
        
        
  

        
  

        
        
  

        
  

        
                                                  
           
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  


© Copyright 2006 Polpiec